Posted by: piyalak | 29/06/15

ชุดธรรมบรรยายล่าสุด

ธรรมบรรยายล่าสุด ปี ๒๕๕๘

รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๑

รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๒

รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๓

๑. รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ
แผ่นที่ ๑

รวมธรรมบรรยายจากกิจกรรม
“รัตนอุบาสกเสวนา” ครั้งที่ ๑-๘

โดยอาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

เรื่องราวการก่อตั้ง “กลุ่มรัตนอุบาสก”
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เหตุแห่งการลาสิกขา
กิจกรรม “รัตนอุบาสกเสวนา”
มีเพื่อประโยชน์อะไร

๒. รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๒

รวมธรรมบรรยายจากกิจกรรม
“รัตนอุบาสกเสวนา” ครั้งที่ ๙-๑๖

วิเคราะห์ข้อธรรมอันลึกซึ้ง
เกี่ยวด้วยการปฏิบัติภาวนาอย่างแยบคาย

อาทิ บุญคืออะไร
คนปฏิบัติธรรมมีความรักได้หรือไม่
มีสุขอย่างไรจึงนำไปสู่การหลุดพ้น
พระอรหันต์ก็ยังฆ่าตัวตายจริงหรือ ?

๓. รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๓

รวมธรรมบรรยายจากกิจกรรม
“รัตนอุบาสกเสวนา” ครั้งที่ ๑๗-๒๕

ตอบข้อซักถามนานาปัญหา
จากหลักธรรมในพระไตรปิฎก

ที่จะทำให้คุณเข้าใจข้อธรรมอย่างลึกซึ้ง

ธรรมบรรยายหลากหลาย ที่จะให้วิสัยทัศน์ต่อการดำรงชีวิต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่