R20-21R01-02

R03R22-23

R04

R05

R06-07

R08-09

R10-11

R12-13

R14-15

R16-17

R18-19

Weblog ของพระปิยะลักษณ์

คลิก เพื่อไปสู่หน้า Weblog ของพระปิยะลักษณ์

Posted by: piyalak | 20/03/12

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ WEBLOG ของพระปิยะลักษณ์ ปญฺญาวโร

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงธรรมบรรยาย
ในรูปแบบ mp3 ตลอดจนเอกสารอื่นๆ

โดยคลิกเลือกอัลบั้มที่ต้องการด้านล่าง

ลิงค์จะนำท่านไปสู่ Skydrive เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

สำหรับการดาวน์โหลด ธรรมนิยาย นั้น คลิกที่ เมนูธรรมนิยาย

ซึ่งอยู่ด้านบนของ blog เพื่อไปสู่หน้าธรรมนิยาย

ชุดธรรมบรรยายล่าสุด ปี ๒๕๕๗

รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๑

ริงโทนธรรม

๑. รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ
แผ่นที่ ๑

รวมธรรมบรรยายจากกิจกรรม
“รัตนอุบาสกเสวนา” ครั้งที่ ๑-๘

โดยอาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

เรื่องราวการก่อตั้ง “กลุ่มรัตนอุบาสก”
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เหตุแห่งการลาสิกขา
กิจกรรม “รัตนอุบาสกเสวนา”
มีเพื่อประโยชน์อะไร

ธรรมบรรยายหลากหลาย
ที่จะให้วิสัยทัศน์ต่อการดำรงชีวิต

๒. ริงโทนธรรม

เสียงเรียกเข้าที่จะผูกใจคุณไว้กับธรรม

รวมคาถาสุดประทับใจจากพระไตรปิฎก
และอรรถกถา

เรื่องราวการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งยวด
ของพระโพธิสัตว์

พระดำรัสอันงดงามของพระสัมมาสัมพุทธ

รวบรวมเป็นชุดๆ ประกอบดนตรี

ตัดเป็นท่อน ท่อนละ ๑ นาที
ใช้ตั้งเป็นริงโทนโทรศัพท์มือถือ

ชีวิตกับการครองเรือน

ธรรมะกับการ
ครองเรือน

ธรรมะกับการเลี้ยงชีวิต

ธรรมะกับการ
เลี้ยงชีวิต

ธรรมะกับการปกครอง

ธรรมะกับการ
ปกครอง

ธรรมะกับการบำเพ็ญบารมี

ธรรมะกับการ
บำเพ็ญบารมี

หากย้อนเวลาไม่ได้

หากย้อนเวลาไม่ได้
เพื่อคนที่เรารัก

พิธีกรรมเพื่อผู้ล่วงลับและชีวิตหลังความตาย

พิธีกรรมเพื่อผู้ล่วงลับ
และชีวิตหลังความตาย

ไม่เสียใจ ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจ

ไม่เสียใจ
ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจ

รู้แจ้งตน ประจักษ์แจ้งธรรม

รู้แจ้งตน
ประจักษ์แจ้งธรรม

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรและอริยสัจสี่

ธัมมจักกัปป
วัตนสูตร
และอริยสัจสี่

รวมเรื่องลึกซึ้งไม่ลึกลับ ๑

รวมเรื่องลึกซึ้ง
ไม่ลึกลับ ๑
(คลายข้อสงสัย)

รวมเรื่องลึกซึ้งไม่ลึกลับ ๒

รวมเรื่องลึกซึ้ง
ไม่ลึกลับ ๒
(เสริมความเข้าใจ)

ชุดการเรียนรู้ที่ ๑

ชุดการเรียนรู้ที่ ๑
สมถภาวนา
ปฏิบัติด้วยจิตอิสระ

ชุดการเรียนรู้ที่ ๒

ชุดการเรียนรู้ที่ ๒
ประมวลกระบวนทัศน์วิปัสสนา

ชุดการเรียนรู้ที่ ๓

ชุดการเรียนรู้ที่ ๓
เริ่มต้นศึกษา
ค้นหาความหมายวิปัสสนา

ชุดการเรียนรู้ที่ ๔

ชุดการเรียนรู้ที่ ๔
ศึกษาเหตุปัจจัย
ไขความจริง

ชุดการเรียนรู้ที่ ๕

ชุดการเรียนรู้ที่ ๕
ศึกษาสัทธรรมนำวิถี

รวมอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

รวมอบรมการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ชุดอื่นๆ

นำเดิน-นั่งภาวนา

เสียงนำการปฏิบัติ
นำเดิน-นั่งภาวนา

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 1

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๑

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 3

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๒

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 3

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๓

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 4

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๔

รวมธรรมกถา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕

รวมธรรมกถา
๒๕๔๗ - ๒๕๕๕

สนทนาธรรมวันพุธ

สนทนาธรรมวันพุธ
๒๕๔๘ - ๒๕๔๙

รวมอัลบั้มธรรมบรรยาย

รวมอัลบั้ม
ธรรมบรรยาย

การเจริญสติปัฏฐาน

การเจริญสติปัฏฐาน
ชุดที่ ๑ - ๔

อานาปานสติภาวนา

หลักพื้นฐาน
ในการทำสมาธิ
แบบอานาปานสติ

อานาปานสติภาวนาเยียวยามะเร็ง

อานาปานสติภาวนา
เพื่อการเยียวยา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทำวัตรสวดมนต์

ทำวัตรสวดมนต์
วัดญาณเวศกวัน

พระไตรปิฎกฉบับคัดย่อ

พระไตรปิฎก ฉบับคัดย่อ
PDF for ipad

พระไตรปิฎกฉบับคัดย่อ

พระไตรปิฎก ฉบับคัดย่อ
MS Word 2007

ธรรมะออนไลน์

ธรรมะออนไลน์
MSN

เอกสาร

เอกสาร เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

เอกสาร

แผ่นพับ การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

Posted by: piyalak | 30/12/10

ลิงค์ไปที่อื่น

SkyDrive
ธรรมกถา

SkyDrive
ธรรมนิยาย

รูปภาพ
จากเสปซ

ติดต่อ
พระปิยะลักษณ์

Older Posts »

หมวดหมู่

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers